Đế cài, giá Inox gắn phiếnBộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK