Cáp điều khiển, cáp âm thanh

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK