Cáp điện thoại từ 5 đôi đến 200 đôiBộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK