Bộ chuyển đổi converter quang điện G-net

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK